تولید جوجه یکروزه

تولید جوجه یکروزه

تولید جوجه یکروزه در سال ۹۸ به میزان ۱۱۹ میلیون قطعه خواهد بود.
آمارهای انجمن جوجه یکروزه نشان می دهد که بهار امسال به گونه ای آغاز می شود که نزدیک به ۱۲۰ میلیون قطعه جوجه یکروزه در کل کشور تولید خواهد شد.

سهم واریته های مختلفی که در ایران تولید می گردد به ترتیب تولید شامل موارد ذیل می باشد:
واریته راس با بیش از ۷۸ میلیون قطعه ۶۶ درصد تولید فروردین
واریته پلاس با بیش از ۲۴ میلیون و ششصد هزار قطعه ۲۱ درصد تولید فروردین
واریته کاب با نزدیک به ۱۰ میلیون قطعه ۸ درصد تولید فروردین
واریته هوبارد با بیش از ۶ میلیون قطعه ۵ درصد تولید فروردین
آرین با ۳۵۰ هزار قطعه درصدی بسیار اندک و غیرقابل تاثیر

 

منبع: ITPnews

دیدگاه ها بسته شده است

662 views