درمان کوکسیدیوز به روش ساده

درمان کوکسیدیوز به روش ساده

درمان کوکسیدیوز به روش ساده:

کوکسیدیوز یک بیماری انگلی به شدت مسری مربوط به مجاری روده ای طیور می باشد.

سبب شناسی : انواع آیمریا

نشانیها :

  1. اسهال
  2. کم اشتهایی
  3. کم خونی
  4. بیحالی
  5. خواب آلودگی
  6. گاهی نیز خون در مدفوع دیده میشود.
  7. خونریزی در روده مخصوصا ًدر ناحیه رکتوم مشاهده میشود.
  8. این بیماری انگلی در زمان پیشرفت مشاهده میگردد .

درمان کوکسیدیوز : بهترین راه استفاده از کوکسیدیو استات در جیره جوجه ها ست که باید از هفته سوم در جیره استفاده گردد . لازم به ذکر است در طول دوره پرورش بهتر است از چند نوع کوکسیدیواستات استفاده شود. از آمپرولیوم٬سوفاکینوکسالین در درمان کوکوکسیدیوزاستفاده میشود.افزودن ویتامینهای AوKدر دان نیز در کاهش مرگ و میر موثر است .
برخی از علائم ابتلا به این بیماری عبارتند از: مدفوع خونی و یا قرمز مانند و نیز بی حالی و سستی پرنده.

پیشگیری: به جای استفاده از غذای حاوی دارو، به غذای جوجه ها سرکه ی آب سیب، پودر پروبیوتیک و سیر اضافه نمایید تا سیستم ایمنی شان قوی شده و به اندازه کافی جهت مبارزه با هر نوع کوکسیدیا در محیط پیرامون شان مقاوم باشند. مقداری روغن پونه ی کوهی و دارچین نیز به غذای جوجه ها اضافه کنید چرا که هر دوی این گیاهان آنتی بیوتیک های طبیعی می باشند. در پرنده های بزرگتر غذای تخمیر شده ی مرغ نیز می تواند در پپیشگیری از بروزکوکسیدیوز مؤثر واقع گردد.

درمان کوکسیدیوز بروش ساده: اگر جوجه ای علائمی از کوکسیدیوز از خود نشان دهد لازم است آن را از سایر جوجه ها جدا نموده و مخلوطی از شیر و غذای جوجه به نسبت مساوی را با مقداری ماست ساده ترکیب نموده و به او بخورانید. این کار باعث خواهد شد که اسهال در ضمن جریان در روده ها، مجاری آن را از انگل های بیماریزا شستشو دهد. در گام بعدی مقداری پودر پروبیوتیک به غذای جوجه اضافه نمایید

دیدگاه ها بسته شده است

1,357 views