محاسبه ی تعداد هیتر

محاسبه ی تعداد هیتر

محاسبه ی تعداد هیتر

محاسبه ی تعداد هیتر ها به عوامل مختلفی بستگی دارد از جمله:

 1. اتلاف حرارتی از جداره ها
 2. اتلاف حرارتی از تهویه
 3. اختلاف دمای هوای بیرون و داخل سالن
 4. ظرفیت هیتر( که در ادامه توضیح خواهیم داد.)

محاسبه ی اتلاف حرارتی از جداره ها

 • برای محاسبه ی اتلاف حرارتی از جدار ها (دیوار، پنجره، شیشه، در، سقف) سطح جداره را در ضریب انتقال حرارت آن ضرب میکنیم.
 • ضریب عایق جداره ها در جدول زیر آمده است:
محاسبه ی تعداد هیتر

محاسبه ی تعداد هیتر

 • پس از محاسبه تک تک موارد فوق آنها را با هم جمع میکنیم.

محاسبه اتلاف حرارتی تهویه ها:

حجم سالن ضرب در تعداد تعویض هوا در ساعت

مثال

ساختمانی با ویژگی های زیر را در نظر بگیرید:

ابعاد سالن ۴۰*۱۲*۶

وضعیت دیوار بدون عایق

وضعیت پنجره فلزی با شیشه دو جداره

وضعیت درب فلزی

سطح کل دیوار خارجی ۴۹۰ متر مربع

سطح کل پنجره ۱۰۰

سطح کلی درب ۳۰ متر مربع

سقف عایق متوسط و سطح آن ۴۸۰

دمای بیرون ۸- و دمای داخل ۳۱

میزان تعویض هوا یک بار در ساعت

 • محاسبه ی اتلاف حرارتی از جداره ها

محاسبه ی تعداد هیتر

 • محاسبه ی اتلاف هوای تازه:

حجم*تعویض هوا در ساعت

(۶*۱۲*۴۰)*۱=۲۸۸۰

 • اتلاف حرارتی کل = جمع جبری اعداد بالا * اختلاف دما * ضریب ۰٫۸۶

۰٫۸۶*(۳۱+۸)*(۳۱۸۴+۲۸۸۰)=۲۰۳۳۸۶

 • برای اطمینان بیشتر به عدد به دست آمده ضریب اطمینان نیز اضافه میکنیم که برای ارتفاع کمتر از ۷ (۱۰%) بین ۷ و ۹ (۱۵%) و از ۹ متر به بالا (۲۰%) میباشد

۲۲۳۷۲۵=۱٫۱*۲۰۳۳۸۶

 • در نهایت عدد به دست آمده را بر ظرفیت هیتر تقسیم میکنیم به طور مثال هیتر ۱۰۰ هزار

۲٫۲=۱۰۰۰۰۰/۲۲۳۷۲۵    تعداد هیتر های مورد نیاز

 

دیدگاه ها بسته شده است

451 views