بیماری مرغ کوکسیدیوز آسیت هواکش اینلت دانخوری آبخوری بشقاب دانخوری نیپل

بیماری مرغ کوکسیدیوز آسیت هواکش اینلت دانخوری آبخوری بشقاب دانخوری نیپل

بیماری مرغ ( کوکسیدیوز )

کوکسیدیوز یکی از بیماری های خطرناک طیور است. به گروه بیماری های تک یاخته ای (انگلی) که در ردیف کوسیدیها طبقه بندی میشوند کوکسیدیوز اطلاق می شود.

صد ها نوع از این عوامل وجود دارند ولی تنها ۹ نوع آنها در ماکیان اهمیت داشته و ایجاد بیماری می کنند.کوسیدیها حالت انگلی داشته و در بافت روده ضایعاتی تولید میکنند.

عامل بیماری

کوکسیدی هایی که ماکیان را مبتلا می کنند از جنس ایمریا هستند.

کوکسیدیوز از طریق اجسام تک سلولی به نام oocyts منتشر میشود.

مکانسیم ایجاد بیماری و نحوه سرایت

اُاُسیست ها همراه مدفوع به محیط دفع میشوند و در صورت وجود حرارت و رطوبت مناسب اسپوردار خواهند شد.(این عمل ۲-۴ روز طول می کشد)

اُاُسیست اسپوردار بوسیله طیور خورده شده و به دستگاه گوارش راه می یابند و در انجا شروع به تقسیم و تکثیر می کند و این چرخه ادامه می یابد.

انتقال بیماری کوکسیدیوز تنها از طریق خوردن اُاُسیست اسپوردار است.

بیماری مرغ کوکسیدیوز تجهیزات مرغداری هواکش دانخوری آبخوری

علائم بیمار ی کوکسیدیوز

بیماری مرغ کوکسیدیوز تجهیزات مرغداری هواکش دانخوری آبخوری

 1. مدفوع خونی
 2. بی نظمی پر ها
 3. کم خونی
 4. کاهش اشتها
 5. کاهش رشد
 6. کاهش راندمان غذایی
 7. افت تولید تخم مرغ و اسهال
علائم کالبد گشائی

علائم کالبد گشایی کوکسیدیوز معمولا در دستگاه گوارش دیده می شود که روده کور را هم در بر میگیرد.

در اثر کوکسیدیوز در ناحیه ی روده ها التهاب، خونریزی، جراحت و موکوس بوجود آمده ولی غالبا هر گونه علائم داخلی خاص خود را تولید می کند.

بیماری مرغ کوکسیدیوز تجهیزات مرغداری هواکش دانخوری آبخوری

(A) روده سالم

(B و C) مبتلا به بیماری

به جدول زیر توجه فرمایید

نام گونهعلائم کلینیکیناحیه ای از روده که مبتلا میشودمیزان تلفاتمیزان ابتلا
ایمریا نکاتریکساسهال خونی، پر های نامنظم، کاهش وزنجراحات سفید رنگ در ۱/۳ بالایی روده کوچکزیادزیاد
ایمریا تنلااسهال خونی، پر های نامنظم، کاهش تولید، افسردگیخونریزی در روده کورزیادزیاد
ایمریا آسرولینا (کوکسیدیوز گله تخم گذار)اسهال، کاهش تولید و اشتها، کاهش وزننیمه بالایی روده کوچککممتوسط
ایمریا برونتیاسهال، لاغرینیمه پایینی روده کوچک- روده کور، کلواککمکم
ایمریا ماکزیمااسهال خونی، کاهش اشتها، کم خونیقسمت میانی و پایینی روده کوچککممتوسط
ایمریا میواتیکاهش تولید، پر های نامنظمنیمه پایینی روده کوچککمزیاد
ایمریا هاگانیاسهال، کاهش اشتهانیمه بالایی روده کوچککمکم
ایمریا پریکاکساسهال، کاهش وزن۱/۳بالایی روده کوچککمکم
ایمریا میتیساسهالسراسر روده کوچککمکم
تشخیص

ظاهر پرآشفته به علاوه ضایعات روده ای در خیلی از موارد برای تشخیص کافی خواهد بود.

ولی از آنجایی که خیلی از علائم بیماری شبیه بیماری های دیگر بوده، لازم است تشخیص آزمایشگاهی انجام شود.

کنترل

کنترل بیماری کوکسیدیوز از طریق کوکسیدیوستات ها انجام میشود

درصد خاصی از این مواد به خوراک اضافه شده و سیکل زندگی تک یاخته را مختل میکنند

این دارو ها به یک اندازه بر همهی گونه های ایمریا تاثیر ندارند

اثرات جانبی

برخی از کوکسیدیوستات ها مصرف دان و راندمان غذایی را کاهش می دهند، برخی دیگر باعث کاهش جذب متیونین از روده میشوند.

فاصله زمانی بین قطع دارو و کشتار باید ۵ روز باشد در این مدت تمامی بافت ها از دارو پاک خواهند شد.

درمان

با وجود اینکه برنامه ها و مواد شیمیایی بسیار خوبی برای کنترل کوکسیدیوز وجود دارد، ولی این بیماری گاهی شایع میشود.

بنابراین درمان بعنوان بخشی از برنامه کنترل الزامی میگردد.

دارو های متعددی یه این منظور استفاده میشود که بعضی همراه با دان و برخی همرا با آب آشامیدنی مصرف می کنند:

 1. سولفاکینوکسالین ( برای گله تخم گذار و پرندگانی که کمتر از ۵ روز بعد از مصرف دارو کشتار میشوند استفاده نشود.)
 2. سولفامتازین
 3. Esb3 (همراه با آب آشامیدنی مصرف میشود)
 4. آگروبین
 5. SEZ
 6. آمپرولیوم ( همراه با آب آشامیدنی مصرف میشود)
موارد مرتبط:

درمان‌کوکسیدیوز به روش ساده

انواع بیماری های شایع طیور

آسیت یا آب آوردگی شکم در مرغ های گوشتی و راه های پیشگیری از آن

عارضه کانی بالیسم یا همنوع خواری

بیماری گامبرو

بیماری جوجه گوشتی در خاورمیانه و تاثیر آن در کاهش سود دهی

بیماری کلی باسیلوز

بیماری نیوکاسل

بیماری برونشیت

 

 

 

 

دیدگاه ها بسته شده است

436 views