تراکم می تواند تأثیر بیشتری بر دمای بدن مرغ گوشتی نسبت دمای هوا داشته باشد

 

اگرچه تصور میشود اندازه مرغ گوشتی عامل مهمی در استرس گرمایی است ، اما در واقع تراکم تأثیر بیشتری در رشد پرنده دارد.  هرچه تراکم پرنده بیشتر باشد ، حرکت هوا در بین پرندگان کمتر خواهد بود و در نتیجه گرمای کمتری از پرندگان خارج می شود. علاوه بر این ، حرکت هوای کمتر در اطراف پرنده منجر به افزایش دما و رطوبت هوا در مجاورت پرنده و باعث کاهش بیشتر توانایی آن در از دست دادن گرمای اضافی توسط سیستم تبخیری بدن ( له له زدن) می شود.

آزمایش کوچکی توسط دانشگاه جورجیا انجام شد:
  1. در این آزمایش ۷ مرغ گوشتی در یک پن با تراکم پایین و بدون استفاده از هواکش مرغداری یا پد سلولزی مورد بررسی قرار گرفتند
  2. در مقابل ۷ مرغ گوشتی دیگر با همان شرایط و تنها با تراکم بیشتر نگهداری شدند.
نتایج بدین صورت بود
  • در پن کم تراکم >>>

در دو روز اول حتی با وجود اینکه دمای سالن ۱۰ درجه فارنتهای بالاتر از حد توصیه شده بود ولی دمای بدن مرغ گوشتی نرمال بود و در روز های سوم و چهارم که دمای سالن افزایش یافت باز هم اثری از استرس گرمایی در مرغ های گوشتی مشاهده نشد

تراکم دمای بدن مرغ گوشتی هواکش مرغداری پد سلولزی استرس گرمایی تجهیزات مرغداری کارنوتک

  • در پن مجاور>>>

تراکم پرندگان در شرایط تجاری در نظر گرفته شده بود اگر چه شرایط محیطی از جمله دمای سالن رطوبت و سرعت جریان هوا در هر دو پن مساوی بود اما دمای بدن آنها بسیار متفاوت بود در دو روز اول دمای بدن مرغ گوشتی ۲ الی ۴ درجه بالاتر از حد نرمال بود در روز سوم دمای بدن پرنده ۳ الی ۶ درجه بالاتر از حد نرمال بوده و در روز اخر نیز بیش از ۴ درجه افزایش پیدا کرده و در معرض استرس گرمایی قرار گرفتند

تراکم دمای بدن مرغ گوشتی هواکش مرغداری پد سلولزی استرس گرمایی تجهیزات مرغداری کارنوتک

  • از جهت مقایسه افزایش وزن در طول دوره

افزایش وزن کلی پرندگانی که در تراکم تجاری نگهداری میشدند تقریبا نصف افزایش وزن پرندگان پرورش داده شده در تراکم پایین بود.

ارتباط بین دما و اندازه بدن

جالب است بدانید که بین دمای بدن و اندازه پرنده ها ارتباط خیلی قوی وجود ندارد.

همبستگی نسبی ضعیف بین اندازه پرنده و دمای بدن به این واقعیت اشاره دارد که درجه حرارت بدن یک پرنده تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار می گیرد ، نه فقط اندازه.
این فاکتورها شامل نرخ رشد، مصرف خوراک، پوشش پر و ژنتیک و… است. اما در این مطالعه به جز تراکم هیچ یک از عوامل نظیر اندازه پرنده یا هیچ یک از این فاکتورها دلیل اصلی افزایش درجه حرارت زیاد بدن نبوده.

  • آیا این بدان معنی است که پرندگان را نمی توان در تراکم تجاری در طی هوای گرم پرورش داد بدون اینکه شاهد افزایش چشمگیر در دمای بدن و یا کاهش به همان اندازه چشمگیر در عملکرد باشیم؟ البته که نه.

این مطالعه بدون سطح حرکت هوایی که به طور معمول در هر سالن مرغداری گوشتی مدرن (۶۰۰ فوت در دقیقه / ۳متر بر ثانیه) و بدون بهره مندی از پد سلولزی خنک کننده تبخیر انجام شد.(شکل ۳ و ۴)

تراکم دمای بدن مرغ گوشتی هواکش مرغداری پد سلولزی استرس گرمایی تجهیزات مرغداری کارنوتک

مطالعات بیشماری نشان داده اند که با وجود مقدار مناسب حرکت هوا بر روی پرندگان ، می توان عملکرد و راحتی پرندگان را در هوای گرم ضمن افزایش دما در تراکم تجاری حفظ کرد.
اما آنچه که این مطالعه نشان می دهد این است که تراکم می تواند حتی بیشتر از دمای مرغداری تأثیر بر آسایش حرارتی پرنده داشته باشد.

منبع مقاله:

poultry housing tips

مطالب مشابه و مفید:

استرس‌گرمایی

تاثیر دمای بالا و سرعت جریان هوا بر طیور

تاثیرتراکم تعداد پرنده و دمای موثر بر احساس راحتی جوجه

دمای بدن جوجه های گوشتی

جوجه یک روزه

 

دیدگاه ها بسته شده است

356 views