مشکلات توسعه صنعت مرغداری

صنعت مرغداری امروزه به عنوان یکی از بزرگترین بخش های صنعتی کشور محسوب می شود.شناخت مشکلات مربوط به توسعه این صنعت هم برای کشاورزان و هم برای مسوولین ضروریست. مهمترین این مشکلات در ادامه بررسی میشود:

⚫️ کمبود اعتبارات لازم برای نوسازی مراکز تولیدی همچنین عدم ثبات لازم در قیمت نهاده‌ها از مهم‌ترین مشکلات پیش‌ روی صنعت مرغداری است.

⚫️ استانداردسازی وسایل نقلیه در حمل و نقل جوجه، مرغ زنده و تخم مرغ از مهم ترین بخش های زیرساختی در صنعت مرغداری است و بهبود و اصلاح سطح زیرساختی و تسهیلاتی افزایش کیفیت تولید را درپی دارد.

⚫️ مرغداری صنعت حساسی نسبت به پرورش دام است، چون تلفات مرغداری در قیاس با دامداری بیشتر است و بهبود و اصلاح سطح زیرساختی و تسهیلاتی افزایش کیفیت تولید را درپی دارد و ساختار سنّتی و قدیمی از عوامل اصلی در کاهش راندمان تولید است که با اعمال تغییرات، تلفات در مرغداری ها کاهش می یابد، چون تهویه و تصفیه هوا و ضدعفونی به شکل استاندارد تنظیم می شود.

⚫️ کنترل بیماری ها نیز در کاهش تلفات و افزایش تولید نقشی تاثیرگذار دارد، در حال حاضر ارتباط خوبی بین سازمان دامپزشکی و مرغداری ها برقرار است و اکثر مرغداری ها مسئول فنّی دارند و دامپزشک بر بهداشت، بیماری ها و تغذیه نظارت دارد ولی باز هم کار برای انجام زیاد است.
در مورد کنترل بیماری های شایع می توان با اجرای برنامه ریشه کنی آنها را مهار کرد و واکسیناسیون، نابودسازی و از بین بردن محصولات مرتبطی که در اشاعه بیماری ها نقش دارند در برطرف شدن بیماری های شایع نقشی بنیادین دارند.
این در حالی است که ضایعات خوراک یا دان مرغ زیاد است، رطوبت زیاد در دانخوری ها، کپک زدگی دان و آلودگی به قارچ را در پی دارد و کاهش ضایعات در کاهش هزینه های تاثیرگذار است و با استاندارد سازی جایگاه و محل نگهداری و کاهش ضایعات، هزینه تولید نیز کاهش می یابد.

⚫️ افزایش کیفیت تجهیزاتی از قبیل دانخوری ها، آب خوری ها و قفس های نگهداری در واحدهای تخمگذار در کاهش ضایعات در مراکز تولید تاثیرگذار هستند و آموزش مداوم به دست اندرکاران صنعت طیور، افزایش مهارت و همینطور افزایش درک عمومی از شغل با فراگیری دوره های آموزشی تحقّق می یابد چرا که بهبود مدیریت و دانش کافی، تولید را بهبود می بخشد

 

دیدگاه ها بسته شده است

322 views