کارنوتک تولید کننده لوازم و تجهیزات مرغداری, تجهیزات مرغداری, آبخوری نیپل, دانخوری اتوماتیک, تهویه مرغداری, قفس مرغ, آسیاب و میکسر مرغداری, ساخت سالن مرغداری, کنستانتره طیور

کارنوتک تولید کننده لوازم و تجهیزات مرغداری, تجهیزات مرغداری, آبخوری نیپل, دانخوری اتوماتیک, تهویه مرغداری, قفس مرغ, آسیاب و میکسر مرغداری, ساخت سالن مرغداری, کنستانتره طیور

نظام نقل العلف

 

:مزايا

باستخدام نظام نقل العلف یمکن نقل العلف المطلوب للدواجن من المستودع او الصومعه الی داخل الصاله خلال فتره التکاثر باکملها دون الحاجه الی القوی العامله تشمل مزایا استخدام هذا النظام مایلی: تقلیل حرکت المرور داخل الصاله ومنع انتقال مسببات الامراض والحفاظ علی ظروف الحجر الصحی الغاء القوی العامله لنقلها الی الصاله وانخفاض کبیر فی الرمی منع الضرر من العوامل البیئیه علی مکونات النظام الغذائی (الحراره والبروده والرطوبه ....)

 
 

Comments are closed.