افزایش قیمت تخم مرغ هیچ ارتباطی با بهای بنزین ندارد

افزایش قیمت تخم مرغ تجهیزات مرغداری کارنوتک

افزایش قیمت تخم مرغ

عباس تابش رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان اظهار داشت: افزایش قیمت تخم مرغ و گوجه فصلی بوده و ارتباطی به افزایش بها بنزین ندارد.
وی درباره افزایش بها برخی محصولات کشاورزی از قبیل قیمت تخم مرغ در روزهای اخیر، گفت: افزایش قیمت تخم مرغ هیچ ارتباطی به افزایش قیمت بنزین ندارد.

رئیس سازمان پشتیبانی مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان افزود: با مطالعه و بررسی قیمت تخم‌مرغ در سال های گذشته متوجه خواهیم شد که به دلیل تغییر فصل و افزایش درخواست، روند قیمت تخم مرغ هر ساله با ورود به فصل سرد افزایشی بوده و افزایش بها تخم‌مرغ در روزهای اخیر مشابه سال‌های گذشته تکرار شده است.

آقای عباس تابش در استجابت به سوالی مبنی بر اینکه برای تعدیل قیمت چه برنامه‌ای در دستور کار دارید، گفت: سرپرست تولید تخم‌مرغ وزارت جهاد زارع است بنابراین ما به مسئولان وزارت جهاد زراعت اعلام کرده‌ایم که عرضه را افزایش دهند.

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان همچنین بیان داشت: در صورتی که عرضه افزایش نیابد وزارت صنعت ناچار خواهد شد برای تعدیل بها تخم‌مرغ، عوارض صادراتی برای صادرات تخم‌مرغ وضع کند.

وی افزود: با ورود محصول گوجه مناطق جنوبی کشور به بازار لغایت یکی دو هفته آینده قطعا تعدیل قیمت در این فرآورده را خواهیم داشت.

مطالب مشابه:

ورود دولت به بازار تخم‌مرغ

قیمت تخم‌مرغ در ماه رمضان کاهش خواهد یافت

 

سایر اخبار و مقالات

دیدگاه ها بسته شده است