ورود دولت به بازار تخم مرغ

بازار تخم مرغ

ورود دولت به بازار تخم مرغ

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران از آغاز جمع آوری تخم مرغ مازاد توسط شرکت پشتیبانی امور دام در سراسر کشور خبر داد.
ناصر نبی پوراظهار داشت:شرکت پشتیبانی امور دام کشور از فردا با مباشرت اتحادیه سراسری مرغداران میهن خرید تخم مرغ مازاد مرغداران را با قیمت کیلویی ۵,۵۰۰ تومان آغاز می‌کند.
رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران با بیان اینکه این طرح از فردا در سراسر کشور اجرایی خواهد شد،افزود: دولت در راستای متعادل سازی قیمت تخم مرغ،اقدام به جمع آوری محصول مازاد از بازار می‌کند.
نبی پور با اشاره به کاهش قیمت تخم مرغ در بازار،افزود: متوسط قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری بین ۴۵٠٠ تا ۴۶٠٠ تومان است.
به گفته وی این در حالی است که معاونت امور دام وزارت جهاد قیمت تمام شده تخم مرغ را کیلویی ٧۵٠٠ و بخش خصوصی این عدد را حدود ٨۴٠٠ تومان می‌داند.
نبی پور درباره اینکه اجرای طرح جمع آوری مرغ‌های پیر و فرستادن این مرغ‌ها به کشتارگاه به دلیل عدم استقبال مرغداران موفق نبوده است،گفت:اتحادیه میهن مرغ‌های پیر را کیلویی ٢٠٠ تا ٣٠٠ تومان بالاتر از قیمت بازار از مرغداران خریداری می‌کند اما دولت از نظر اجرایی باید در این زمینه به بخش خصوصی کمک کند.
وی با اشاره به اینکه جمعیت این مرغ‌ها کم نشده است،افزود: اجرای این طرح نیرو می‌خواهد اما ما قدرت اجرایی نداریم.
نبی پور اضافه کرد:دلیل اینکه مرغداران این مرغ‌ها را نگهداری می‌کنند نمی دانم چون در نگهداری هر کیلوگرم از آنها نیز حدود ٣٠٠٠ تومان ضرر می‌کنند

منبع: ITPnews

سایر اخبار و مقالات

دیدگاه ها بسته شده است