27 ژوئن, 2021
کولر آبی سلولزی 4

 کولرهای سلولزی پلیمری (روبروزن،پایین زن و بالازن)

 کولر آبی سلولزی پلیمری (روبروزن،پایین زن و بالازن)ر  کولر آبی سلولزی پلیمری البرز ، اولین کولر با بدنه پلیمری شده در ایران می باشد که کاربرد وسیعی در مصارف خانگی و صنعتی دارد. جذب بالای آب در پدهای سلولزی این نوع کولر باعث می شود تا میزان خنک کنندگی به […]