تکمیل تجهیزات مرغداری استان گیلان- سالن (60×16)

تکمیل تجهیزات مرغداری استان گیلان

نوع پرورش : مرغ گوشتی
ابعاد سالن: سالن به ابعاد 16*60
ظرفیت هر سالن: تعداد 14500 سر جوجه

محل اجرای سالن : استان گیلان
تاریخ احداث یا تجهیز : اسفند ماه 1400

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram
Share on whatsapp

سایر پروژه ها