دانخوری اتومات دانخوری سطلی دانخوری بشقابی بشقاب دانخوری جوجه گوشتی مرغ گوشتی

آیا مرغ گوشتی به نوع خاصی از دانخوری علاقه مند است؟

در آزمایشی به مقایسه سه نوع دانخوری ( سطلی، یشقابی گریل دار و بدون گریل) پرداخته شد.

معیار ارزیابی رفتار و ترجیح تغذیه ای پرنده در نظر گرفته شده بود.

فعالیت رفتاری پرنده دراین آزمایش شامل خوردن و ایستادن و دراز کشیدن در کنار تجهیزات و مدت زمانی که صرف خوردن میشد، یود

داده ها در یک مرغداری گوشتی توسط دوربین مورد بررسی قرار گرفت.

مواد و روش:

این آزمایش در یک سالن با ابعاد ۱۰۰*۸/۵ انجام شد وتعداد ۱۴۰۰ قطعه مرغ گوشتی با تراکم ۱۶ قطعه در هر متر مربع نگهداری میشد.

در مرحله اول به علت بلند بودن لیه دانخوری اتومات، از دانخوریهای دستی و سطلی استفاده شد.

در مراحل بعدی یک خط دانخوری بشقابی نیز اضافه شد.

آزمایش به صورت مقایسه دو به دو انجام شد ( دانخوری سطلی و گریل دار در یک مرحله و سطلی و بدون گریل در مرحله دیگر)

نتیجه

رفتار خوردن دراطراف مدل سطلی بیشتر از سایرین بود.

پرنده تمایل بیشتری  به مصرف از دانخوریهای بدون گریل دارد

زمان تغدیه پرنده از مدل سطلی حدود ۲۱۴ ثانیه و پس از آن مدل بدون گریل با مدت ۱۲۳ ثانیه و در نهایت نوع گریل دار با مدت ۷۷ ثانیه بود

کارتوتک تجهیزات مدرن مرغداری

مطالب مفید:

آیا رنگ دانخوریها بر عملکرد پرنده تاثیر میگذارد؟

بهترین سیستم‌دانخوری

نکاتی پیرامون مدریت‌دانخوری

 

دیدگاه ها بسته شده است

774 views

× اگر سوالی دارید پشتیبان شما آنلاین است