کارنوتک تولید کننده لوازم و تجهیزات مرغداری, تجهیزات مرغداری, آبخوری نیپل, دانخوری اتوماتیک, تهویه مرغداری, قفس مرغ, آسیاب و میکسر مرغداری, ساخت سالن مرغداری, کنستانتره طیور

کارنوتک تولید کننده لوازم و تجهیزات مرغداری, تجهیزات مرغداری, آبخوری نیپل, دانخوری اتوماتیک, تهویه مرغداری, قفس مرغ, آسیاب و میکسر مرغداری, ساخت سالن مرغداری, کنستانتره طیور

Воздушный нагреватель

 
Преимущества Jet Heater Karno:
1- эффективность более 99%
2-снижение энергопотребления на 70%
3-Простое обслуживание с низкой стоимостью
4-конвертировать бензин в газ или двойное топливо
5-кондиционирование воздуха и помощь в создании циркуляции воздуха
6-Возможность установки или использования переносной высоты
7-малый размер и не требует много места для установки
8-Возможность установки термостата для контроля температуры окружающей среды
9-легкий доступ к топливу и соплам набора
10-дополнительная система впуска воздуха для полного топлива
11 - быстрый возврат инвестиций из-за стоимости топлива и электроэнергии
 
 

Комментарии закрыты.