نکاتی پیرامون نصب دانخوری ها و آبخوری ها (در مرغداری های سنتی)

نصب دانخوری ها و آبخوری ها

نکاتی پیرامون نصب دانخوری ها و آبخوری ها

✅ فاصله بین دو دانخوری با دو آبخوری نباید بیشتر از یک و نیم متر باشد. اگر جوجه مجبور به طی مسافت زیادی برای رسیدن به دانخوری یا آبخوری باشد، گله دچار ناهمسانی و دو دستی و چند دستی می‌شود.

تنظیم ارتفاع آبخوری و دانخوری

✅ حرارت آب حدود ۲۵ درجه باشد. بخصوص در دو هفته اول جوجه به سردی و گرمی زیاد آب حساس است و اذیت می‌شود.

✅ ظرفیت استاندارد برای استفاده از آبخوری های کله قندی ۵۰ سر مرغ میباشد که برای آن که تراشه‌های بستر داخل آب خوری‌ها نریزد و نیز برای این که بستر خیس نشود، می‌توانید یک قطعه موزائیک یا کارتن زیر آب خوری‌ های کله قندی بگذارید. کارنوتک

✅ از هفته دوم می‌توانید آبخوری های زنگوله‌ای را آویزان کنید. ارتفاع آبخوری باید در موازات پشت جوجه باشد تا جوجه روی آن نپرد. برای عادت دادن جوجه‌ها به آبخوری های جدید، تا ۲ روز پس از نصب آبخوری های آویز، آب خوری‌های کله قندی را جمع نکنید.

✅  بهترین نوع آبخوری ها پستانک‌ها (یا نیپل‌ ها) هستند. حُسن آن‌ها این است که جوجه نمی‌تواند آب را آلوده کند. در هنگام دادن واکسن خوراکی با نیپل‌  ها باید دقت کرد که آب بدون واکسن کاملاً عبور کرده و آب حاوی واکسن در دسترس جوجه‌ها قرار گیرد. هر نیپل‌  یا پستانک بسته به گرمای هوا برای ۱۰ تا ۱۵ قطعه جوجه کافی است. در هوای گرم هر نیپل را برای ۸ قطعه در نظر بگیرید.

نکاتی کاربردی در خصوص نصب آبخوری های و دانخوری ها

✅  در ۱۰ روز اول از دانخوری های گرد (بشقابی)- هر دانخوری برای ۶۰ تا ۷۰ قطعه جوجه- استفاده شود. در هفته اول به علاوه می‌توانید از کارتن حمل جوجه‌ها هم به جای دانخوری گرد استفاده کنید. دیواره‌های کارتن‌ها را به صورت دالبُر قیچی کنید و دان را داخل آن بریزید. از روز دهم دانخوری های آویز را نصب کنید ولی تا روز دوازدهم دانخوری های قبلی را جمع نکنید تا جوجه به دانخوری های جدید عادت کند. ارتفاع دانخوری‌ها در موازات چینه دان جوجه تنظیم شود تا از ریخت و پاش دان جلوگیری شود.

نکاتی در خصوص دانخوری مرغ که باید بدانید

✅  در دانخوری های زنجیری برای هر قطعه ۵ تا ۱۵ سانتی متر طول دانخوری باید محاسبه شود. برای جیره پیش دان ۵ سانتی متر، میاندان ۱۰ سانتی متر و پسدان ۱۵ سانتی متر.  هر ۲ ساعت یک بار زنجیر را حرکت دهید تا جوجه‌ها برای خوردن، تحریک شوند. سرعت حرکت زنجیر حدود ۱۸ متر در دقیقه در نظر گرفته شود. سرعت های کمتر می‌تواند باعث عدم یکنواختی گله شود.

✅  تا دان موجود کاملاً مصرف نشده از ریختن دان تازه به دانخوری جداً خودداری کنید. چرا که معمولاً جوجه علاقه بیشتری به مصرف تکه های درشت دان دارد و اگر دان قبلی کاملاً مصرف نشده باشد، در واقع خرده مواد و عناصر کمیابی که حجم زیادی در ترکیب دان ندارند و به صورت آردی در دان وجود دارند، مصرف نمی‌شوند و کمبود این مواد باعث بروز مشکلات اسکلتی و نارسایی های مختلف دیگر خواهد شد. لذا بهتر است قبل از ریختن دان تازه، حدود یک ربع به جوجه گرسنگی داده شود.

دیدگاه ها بسته شده است

سایر مقالات