درخواست پیش فاکتور

با کارنوتک در ارتباط باشید.

چنانچه تمایل به دریافت قیمت محصولات بصورت پیش فاکتور دارید از فرم زیر استفاده نمایید.

انتقال دان برای محاسبه هزینه انتقال دان خود، لطفا یک تصویر کروکی از محل قرار گیری انبار و سالن های مرغداری و سیلو ها در اختیار ما قرار دهید.