دانخوری بشقابی مرغ گوشتی یکنواختی گله بهترین سیستم دانخوری کدام است تجهیزات مرغداری

دانخوری بشقابی مرغ گوشتی یکنواختی گله بهترین سیستم دانخوری کدام است تجهیزات مرغداری

در میان تمامی سیستم های دانخوری امروزه بهترین سیستم دانخوری کدام است؟

دانخوری بشقابی (گرد و یا بیضی) زنجیری و یا دانخوری های دستی تعداد کمی از این موارد هستند.

این پرسش که کدام بهتر است درست نیست بلکه سوال اصلی این است که در شرایط خاص کدام دانخوری میتواند مفیدتر واقع شود؟

بسیاری از این سیستم ها درصورت مدیریت صحیح قابل دستیابی به نتایج مطلوب هستند.

مرغداران برای یکپارچه سازی گله خود غالبا درصدد نصب جدیدترین فناوری ها هستند درصورتی که ساده ترین فناوری ها نیز درصورت مدیریت صحیح به همان اندازه موثر است.

بهره وری حداکثری:

برخی سیستم ها به نیروی کاری بیشتری نیاز دارند ( دانخوری دستی در مقابل دانخوری بشقابی )

و این زمانی است که مرغداران باید برای بهره وری حداکثری ضمن رسیدن به نتایج مطلوب تصمیم به انتخاب سیستم مناسب برای سالن خود بگیرد.

هیچ سیستم دانخوری کاملا اتوماتیکی وجود ندارد و حتی جدیدترین سیستم ها نیزبه نظارت انسان برای اجرای موثر سیستم نیاز است.

هدف سیستم دانخوری:

یکنواختی گله برای به حداکثر رساندن پتانسیل هر نژاد بسیار مهم است

هر چه یکنواختی گله بیشتر باشد نتایج هماهنگ بیشتر بوده و در نتیجه برنامه پرورش موثرتر خواهد بود.

تضمین یکنواختی گله:

یکنواختی گله به اینکه هر مرغ گوشتی چه مقدار و چه چیزی هر روز مصرف میکند بستگی دارد

بیاید فرض کنیم که مواد مغذی و کیفیت دان مناسب است

مرحله بعدی دریافت این مواد به طور یکسان برای مرغ گوشتی است.

 1. فضای نامناسب دانخوری ها
 2. توزیع ضعیف خوراک

دو عامل اصلی کاهش یکنواختی گله هستند.

منظور از یکنواختی مناسب وقتی است که ۸۰ %  گله در میانگین وزن استاندارد قرار داشته باشند.

 • زیر ۷۰% اثر منفی بر پرورش گذاشته
 • بالای ۸۰% باعث عملکرد خوب مرغ گوشتی می شود.
به سوال اول برمیگردیم : کدام سیستم دانخوری مناسب سالن من است؟

در دنیای بدون نقص و کامل بهترین سیستم دانخوری باید هر پرنده را به طور جداگانه تغذیه کنیم

اما در واقعیت همچین چیزی ممکن نیست

اینجاست که ما بر تجهیزات مرغداری و نظارت انسانی اعتماد میکنیم

به عنوان مدیر گله مرغ گوشتی ، ما باید تصمیم بگیریم چه چیزی برای مرغ گوشتی ما بهتر است.

این درصورتی امکان پذیر است که ما در سالن بوده و بر تجهیزات مرغداری و واکنش پرنده در مقابل تغییرات اعمال شده نظارت داشته باشیم.

چیز هایی که باید به دنبال آن باشیم:

ما میتوانیم نوسانات یکنواختی گله خود را توسط آمارگیری های انجام شده بر روی برگه مشاهده کنیم اما

 • سیستم دانخوری ما به طور روزانه چگونه عمل میکنند؟
 • آیا خوراک هر روز به طور مساوی توزیع شده؟
 • آیا هر پرنده مکان مشخصی برای خوردن خوراک دارد؟
 • آیا خوراک به درستی در دسترس پرنده قرار گرفته؟
 • تعداد دانخوری ها بیش از حد یا کمتر از مورد نیاز است؟
 • آیا ظروف شکسته و یا خراب در سیستم وجود دارد؟
 • آیا پرت دان داریم؟
 • و……این لیست همچنان ادامه خواهد داشت.

هیچکدام این موارد با نظارت بر گزارش های هفتگی قابل مدیریت نیست.

نظارت انسانی:

پرورش حیوانات یک رویکرد دست و پاگیر است.

ما بر اساس آمار و داده ها تصمیم میگیریم اما هیچگاه نمیتوانیم دخالت انسانی را به طور کامل حذف کنیم.

ما باید تنها از طریق تایید عملکرد گله در سالن به این داده ها اعتماد کنیم.

لینک های مرتبط

دانخوری چیکن

بشقاب دانخوری کارنو

نکاتی پیرامون مدیریت دانخوری

نکاتی پیرامون نصب آبخوری ها و دانخوری ها (در مرغداری های سنتی)

نکاتی کلیدی در بهبود مدیریت سالن مرغداری گوشتی

 

 

دیدگاه ها بسته شده است

130 views