تاثیر تراکم تعداد پرنده و دمای موثر در احساس راحتی جوجه

تاثیر تراکم تعداد پرنده و دمای موثر در احساس راحتی جوجه


دانشگاه جرجیا


دانشکده کشاورزی و علوم محیطی – واحد گسترش
نکاتی در مورد سالن های مرغداری
تاثیر تراکم تعداد پرنده و دمای موثر در احساس راحتی جوجه

تصویر 1 : تصویر حرارتی قفس گوشتی با تراکم پایین ( 6 فوت مربع به ازای هر پرنده )
تصویر 2 : تصویر حرارتی قفس گوشتی با تراکم بالا ( 0.8 فوت مربع به ازای هر پرنده )
تصویر 3 : حداکثر دمای سر مرغ که در دمای پایین افزایش می یابد .( 6 فوت مربع به ازای هر پرنده )
تصویر 4 : حداکثر دمای سر مرغ که در تراکم پایین افزایش می یابد .( 0.8 فوت مربع به ازای هر پرنده )
در سالن مرغداری- کنترلر کار تهویه و تجهیزات گرمایشی را بر اساس دمای سالن تنظیم می کند . تصمیم گیری درعملکرد سیستم گرمایشی سالن اعم از فن های تهویه و پد کولینگ ها تنها بر اساس دمای هوای سالن اتخاذ می شوند . در واقع دمای مناسب برای پرنده با چیزی فراتر از دمای هوا مشخص می شود.بعنوان مثال با افزایش رطوبت مرغ گرمای کمتری را از طریق تنفس از دست می دهد و در نتیجه احساس گرمای بیشتری می کند. و این در حالی است که ممکن است دمای سالن تغییری نکرده باشد .چرا که دمای 75 درجه فارنهایت برای پرندگان داخل سالن در سن و وزن هدف خیلی زیاد است و سرعت جریان و رطوبت نسبی هم در تهویه بسیار حائز اهمیت است.
دمای 75 درجه فارنهایت بدون هیچ جریان هوایی وبا رطوبت 90% ممکن است به فشار گرمای پرندگان منجر شود و برعکس دمای 75 درجه فارنهایت با سرعت جریان 700 فوت بر دقیقه و رطوبت 20% می تواند به احساس سرما کردن پرنده منجر شود. در نتیجه حتی اگر کنترل محیطی یک سالن مرغداری در حفظ دمای مورد نظر بسیار درست عمل کند ممکن نیست در کنترل کردن راحتی پرنده در رطوبت نسبی و سرعت جریان عمل کند.
شکل 5 .دمای عمقی بدن پرنده درتراکم پایین و بالا. ( دمای سالن 75 درجه فارنهایت )
با وجودیکه بیشتر تولید کنندگان پی برده اند که رطوبت و سرعت جریان بر راحتی حرارتی پرنده موثر است اغلب کمتربه فاکتور تراکم پرنده توجه می شود.شکل 5 نشان دهنده میانگین دمای عمقی بدن دو گروه پرنده گوشتی 7 هفته ای در سالنی با دمای 75 درجه فارنهایت در دو تراکم متفاوت 6 و0.8 فوت مربع به ازای هر پرنده می باشد .رطوبت نسبی در سالن 75% و هیچ هواکشی برای به گردش دراوردن هوا در این مطالعه دو روزه استفاده نشده است.
باوجودیکه دمای سالن – رطوبت نسبی و میزان هوای در جریان برای دو گروه پرنده برابر بود میانگین دمای بدن پرندگان بسیار متفاوت بود .میانگین دمای بدن هر پرنده در گروه تراکم پایین نرمال و بین 107-106 درجه فارنهایت بود و این در حالیست که این دما برای پرندگانی که در گروه با تراکم 0.8 فوت مربع به ازای هر پرنده رشد کرده بودند تقریبا دو درجه بیشتر بود .دو درجه ممکن است خیلی زیاد به نظر نرسد اما بطور معمول نیاز به 5 الی 10 درجه سانتی گراد افزایش در دمای هوا داریم تا به دو درجه اختلاف در میزان حرارت بدن هر پرنده برسیم.
تصاویر حرارتی که از پرندگان در دو گروه ( شکل 4-3-2-1 )گرفته شده است نشان می دهد که پرندگان در شرایط محیطی برابر اما در محیطی با تراکم بالا دمای بدن بیشتری داشته اند .
دمای بدن بیشتر در تراکم بالا نتیجه یک واقعیت ساده می باشد و آن اینست که جریان هوای محیط یک پرنده وقتی که پرنده در فاصله کمتری نسبت به پرندگان دیگرقرارگرفته کمتر می باشد .در هوای سرد زمانیکه از پرندگان هوای گرم ساطع می شود از طریق عملکرد سیستم اینلت ها بطور طبیعی جریان هوای گرم تعدیل میگردد. لازم به ذکر است دمای سر که در این مقاله ذکر شد 2 درجه برای پرندگان در تراکم بالا بیشتر است .
دمای بدن بیشتر در پرندگان در تراکم بالا در ابتدا نتیجه این امر ساده است که هوای کمتری در اطراف پرنده ای که به سایر مرغ ها نزدیک است جریان دارد. زمانیکه هم که هوا سرد است وقتی از پرنده هوای گرم آزاد می شود از طریق اینلت هوا در اطراف پرنده به جریان می افتد. اگرچه میزان جریان هوا میان پرندگان در هوای گرم ممکن است در مقایسه با سالن هایی که سیستم تهویه تونلی دارند خفیف باشد با این وجود میزان گرمایی که از پرندگان کشیده می شود به آنها احساس خنکی می دهد. همانطور که تراکم افزایش می یابد جریان هوای اطراف هر پرنده بطور طبیعی کاهش می یابد که به کاهش رفع گرما وافزایش دمای بدن پرنده منجر می شود. تراکم بیشترین تاثیر را در دمای بدن پرنده در شب دارد ( زمانیکه لامپ ها خاموش می شود و ومرغ ها می نشینند ) . در این مطالعه دوره تاریکی از 12 شب تا 4 صبح طول می کشد .برای پرندگان در تراکم پایین – میانگین دمای بدن پرندگان تقریبا به اندازه یک درجه افزایش می یباد .
برای پرندگان در تراکم بالا – میانگین دمای بدن دو برابر بیشتر افزایش می یابد و به تفاوت به اندازه 3 تا 4 درجه منجر می شود . زمانیکه لامپ ها خاموش می شوند و پرنده نشسته است درصد فضایی که هوا می تواند در آن جریان داشته باشد بطور قابل توجهی کاهش می یابد .گرمای درون پرنده بعلت فاصله کم پرنده با سایر مرغ ها قابل تشخیص تر است و در تراکم بالا هرچه مرغ طولانی تر بنشیند دمای بدنش بیشتر افزایش می یابد . اولین باری که پرنده برای مدت طولانی می نشیند شب و زمانیکه چراغ ها خاموش می شوند است .اینجاست که بیشترین تاثیر تراکم بر دمای بدن مرغ را میتوان بررسی کرد.
این بدان معنا نیست که مجبور شوید 6 فوت مربع به ازای هر پرنده در نظر بگیرید تا از راحتی آنها اطمینان حاصل کنید . تراکم مثل سرعت جریان و رطوبت نسبی در زمان مدیریت سیستم کنترل محیطی باید در نظر گرفته شود .بویژه در دوره گرمی هوا همانطور که فضای بستر از ابتدا به انتها ی گله محدود می شود سرعت جریان اطراف هر پرنده بطور معمول کاهش می یابد . تفاوتها میان دمای هوای واقعی ابتدا تا انتهای سالن که با سنسورهای حرارتی نشان داده می شوند ودمایی که پرنده احساس می کند زیاد است.در نتیجه باید تراکم را وقتی دمای هوای هدف را از ابتدا تا انتهای سالن مشخص می کنیم در نظر بگیریم. بارها در این مقاله ذکر شد که تراکم بالا یا پایین تاثیر زیادی در دمای بدن پرنده دارد . وقتی یک پرنده 4 پوندی در سطح 0.7 فوت مربع به ازای هر مرغ یا پرنده 8 پوندی در سطح 1 فوت مربع به ازای هر مرغ پرورش می دهید دمای هدف می تواند برای 3 یا 4 هفته اول برابر باشد – چراکه در هر مورد فضای قابل قبولی بین پرندگان وجود خواهد داشت .بنابراین تحت این شرایط تراکم تاثیر کمی بر دمای موثر می گذارد . ( جدول 1 )
اما بعنوان مثال در طول هفته پنجم و در صورت امکان چهارم که پرنده 4 پوند است فضای بسیار کمتری در بین پرندگان در مقایسه با 8 پوندی ها دارند در این صورت اگر دما ی سالن همان در نظر گرفته شود – پرنده احساس گرمای بیشتری می کند . برای جبران اثر فضای محدود میان پرندگان در سن فروش نیاز است دمای هدف در آخرین هفته صرفنظر از سن پرندگان که رشد کرده اند کاهش یابد.
در اینجا تعیین دمای هدف برای جبران اثرات تراکم بر دمای موثربسختی قابل تشخیص است .این تحقیق در دانشگاه جرجیا برای یافتن راه حلی برای این موضوع انجام شده – در این میان تولیدکنندگان باید این را در ذهن داشته باشند که هر چه فضای بین پرندگان محدودتر باشد تفاوت بیشتری میان آنچه حسگر ها در سالن نشان می دهند با انچه که باید خواهند داشت .

دیدگاه ها بسته شده است

583 views