احداث و تجهیز پروژه مرغ مادر

پروژه فارم مرغ مادر

نوع پرورش : مرغ مادر

تاریخ احداث یا تجهیز : فروردین ۱۴۰۱

قسمت اول : 
ساخت و آماده سازی بخش های مختلف فارم مرغ مادر به ظرفیت ۳۳ هزار قطعه

قسمت دوم : 
در این ویدیو به طور خلاصه به فرایند تجهیز سالن پرورش مرغ مادر پرداخته ایم

قسمت سوم : 
در این ویدیو نمایی کلی از بخش های مختلف این فارم را به نمایش گذاشته ایم.

قسمت چهارم : 
سالن مرغ مادر باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟ در این فیلم از کارنوتک به بررسی این موضوع پرداخته ایم

قسمت پنجم: 
در این ویدیو نکاتی در خصوص سیستم های دانخوری مرغ مادر عنوان شده است.

سایر پروژه ها