دفتر مرکزی :

 
مدیر عامل : 3389 520 0915
مدیر فنی : 1004 172 0910
مدیر فروش : 3303 822 0912
 

دفاتر نمایندگی

دفتر تهران :

دفتر تهران :

دفتر نمایندگی استان فارس :

دفتر نمایندگی استان فارس :

 • شیراز , خیابان ملاصدرا ، کوچه 9 ، ساختمان رازی مهندس جاویدی و مهند سبحانی نیا
 • 07112330680

دفتر نمایندگی خوزستان :

دفتر نمایندگی خوزستان :

 • خوزستان , دزفول , خیابان حافظ , نبش خیابان سلمان فارسی , جنب نمایشگاه اتوموبیل علوی اقای سجاد قادری
 • 09132820093

 • 09391847898

 • 061-422-23245

دفتر نمایندگی مازندران :

دفتر نمایندگی مازندران :

 • مازندران , بابل - بلوار کشاورز ، پورگنجی 30 شرکت کیمیا سازان دشت آقای محمدرضا خبیری
 • 011-32231899

 • 09113121309

تماس با ما

از طریق فرم زیر پیام خود را برای ما ارسال نمایید.

دفتر مرکزی :

 
مدیر عامل : 3389 520 0915

مدیر فنی : 1004 172 0910

مدیر فروش : 3303 822 0912
 

دفاتر نمایندگی

دفتر تهران :

دفتر تهران :

دفتر نمایندگی استان فارس :

دفتر نمایندگی استان فارس :

 • شیراز , خیابان ملاصدرا ، کوچه 9 ، ساختمان رازی مهندس جاویدی و مهند سبحانی نیا
 • 07112330680

دفتر نمایندگی خوزستان :

دفتر نمایندگی خوزستان :

 • خوزستان , دزفول , خیابان حافظ , نبش خیابان سلمان فارسی , جنب نمایشگاه اتوموبیل علوی اقای سجاد قادری
 • 09132820093

 • 09391847898

 • 061-422-23245

دفتر نمایندگی مازندران :

دفتر نمایندگی مازندران :

 • مازندران , بابل - بلوار کشاورز ، پورگنجی 30 شرکت کیمیا سازان دشت آقای محمدرضا خبیری
 • 011-32231899

 • 09113121309

تماس با ما

از طریق فرم زیر پیام خود را برای ما ارسال نمایید.