تراکم اولیه مرغداری ها

تراکم اولیه مرغداری ها

تراکم اولیه در مرغداری ها:

تراکم اولیه در مرغداری ها در چهار روز اول باید بین ۶۰ تا ۶۵ قطعه در متر مربع باشد تا جوجه حداکثر دسترسی را به دان و آب داشته باشد . سهولت این دسترسی تاثیر فوق العاده ای برای رشد و توسعه ابتدایی دستگاه گوارش دارد . چرا که وجود میزان کافی مواد مغذی در روده به رشد مناسب پرزهای روده و در نتیجه به جذب بهتر مواد غذایی کمک می کند. در غیر این صورت روده جوجه توسعه نمی یابد و باریک و ضعیف باقی خواهد ماند که در رشد آتی و نهایی جوجه تاثیر بی همتایی دارد و از دست دادن این زمان ، به منزله ی از دست دادن یک دوره طلایی و بی بازگشت است.

به علاوه تراکم جوجه ریزی زیاد به جوجه کمک می کند که در اسرع وقت مواد مغذی را از غیر آن تشخیص دهد. توضیح آن که جوجه در ابتدای تولد هیچ گونه ذهنیتی از خوراک و غذا ندارد و صرفاً به صورت غریزی به همه چیز نک می زند و در این نک زدن هاست که به تشخیص مواد مغذی از غیر آن میرسد. در حالت طبیعی این آموزش به وسیله ی مرغ به جوجه ها داده می شود ولی در پرورش صنعتی این مرغدار است که با جوجه ریزی متراکم به تسریع این آموزش کمک می کند.

به منظور اطمینان از دسترسی جوجه به دان طی ۷ نوبت به فواصل ۱۲ ساعت بعد از ورود جوجه به سالن به ازای هر ۵۰۰۰ جوجه ، ۳۰ تا ۵۰ قطعه را کنترل می کنیم تا ببینیم چند درصد آن ها دارای چینه دان پر، نیمه پر و خالی هستند این آزمایش در هر بار ۳ مرتبه تکرار می شود. اگر جوجه ها به مقدار کافی غذا خورده باشند باید در ساعت ۱۲، ۹۰ ـ ۸۰% جوجه ها دارای چینه دان پر باشند در ساعت ۲۴ این رقم به ۹۵ ـ ۹۰% و در ساعت ۳۶ ، به ۱۰۰ ـ ۹۵% می رسد و در ساعت ۴۸ باید چینه دان ۱۰۰% جوجه ها پر باشد . اما پس از آن این آزمایش تا ساعت ۹۶ باید در فواصل ۱۲ ساعت ادامه یابد چرا که همه ی ساعات ۴ روز اول در تکامل دستگاه گوارش مهم است.

فراموش نکنید به ازای هر قطعه ۳۵ ـ ۳۰ گرم دان روی سفره یا دانخوری می ریزیم.

 

دیدگاه ها بسته شده است

623 views