تاثیر درز بندی سالن مرغداری بر تهویه آن

برای کنترل محیط داخل سالن های مرغداری، مرغداران باید علاوه بر میزان ورود هوا به داخل سالن ، جهت آن را نیز کنترل کنند

تهویه زمستانی (تهویه حداقلی)

در هوای سرد اساسا هیچ هوایی در زمان خاموش بودن هواکش مرغداری نباید وارد سالن شود.

هنگامی که هواکش ها فعال هستند تمام هوا باید از طریق اینلت ها وارد شود درنتیجه در امتداد سقف به طرف مرکز سالن حرکت کند تا مطمئن شویم که قبل از پایین آمدن به سطح مرغ گوشتی با هوای گرم سقف ادقام شود.

هوایی که از طریق درز ها و شکاف دیوار ها به مرغداری وارد میشوند ( زمانی که هواکش ها خاموش یا روشن هستند) میتواند موجب خیس شدن بستر و مصرف بیش از حد سوخت شود.

تهویه تابستانی ( تهویه حداکثری)

در طول تابستان برای به حداکثر رساندن خنک کنندگی پرنده تمام ورودی هوا باید از طریق پد های خنک کننده (سیستم خنک کننده تبخیری) باشد.

هوای گرمی که از طریق ترک ها و درز ها وارد میشود اختلاف دمای بین هواکش مرغداری و پد های خنک کننده را افزایش میدهد و باعث توزیع نامناسب سرعت هوا میشود که این موارد در نهایت باعث کاهش وزن و افزایش ضریب تبدیل خوراک میشود.

راه حل

برای به حداقل رساندن مشکلات مرتبط با نشت هوا، مرغداران باید از میزان عایق بودن سالن مرغداری خود آگاه باشند تا قبل از اینکه عملکرد پرنده کاهش یابد اصلاحات لازم را انجام دهند.

یک روش ساده برای اندازه گیری میزان عایق بودن مرغداری انجام آزمایش فشار استاتیک است

در این آزمایش تمامی ورودی های هوا از جمله دریچه اینلت، در و پنجره ها را بسته و یک  یا دو هواکش را روشن میکنیم

برای به دست آوردن نتیجه بهتر هواکش باید قابلیت به حرکت درآوردن ۱٫۷۰ متر مکعب بر ساعت به ازای هر ۰٫۰۹۲ متر مربع از زمین را داشته باشند.

به طور مثال در یک سالن ۱۸۵۸ متر مربعی یک هواکش با قدرت حرکت هوا به مقدار ۳۳۹۸۰ متر مکعب بر ساعت یا دو هواکش ۱۷۰۰۰ متر مکعب بر ساعت به طور ایده ال این تست را انجام میدهد.

هر چه فشار استاتیک به دست آمده بیشتر باشد بدین معنی است که شما کنترل بیشتری بر سالن مرغداری خود دارید و هزینه انرژی خود را کاهش میدهید و همچنین تهویه بهتری خواهید داشت.

  • به طور کلی این نتایج به ۳ دسته تقسیم میشوند:
  1. سالن ضعیف                    فشار ۷ پاسکال یا کمتر
  2. متوسط                          ۱۳ الی ۱۶ پاسکال
  3. قوی                              ۲۶ پاسکال یا بیشتر

مطالب مرتبط:

دریچه اینلت‌کارنو

سیستم تهویه‌کارنو

فشار استاتیک و سرعت هوای ورودی از اینلت‎ها در زمستان

اصول تهویه‌زمستانی در مرغداریها

بررسی رابطه پد سلولزی و فن صنعتی بر دمای بدن مرغ

محاسبه ی تعداد هیتر

محاسبه ی دریچه های تهویه‌تونلی در هوای گرم

پنجره‌اینلت و نحو عملکرد آن در تهویه‌زمستانی در مرغداریها

محاسبه تهویه‌مرغداری

اهمیت‌تهویه صحیح در مرغداریها

اهمیت‌تهویه و انواع سیستم های‌تهویه

دیدگاه ها بسته شده است

376 views