جوجه یک روزه

جوجه یک روزه

جوجه یک روزه

جوجه یک روزه با کیفیت در عملکرد اقتصادی گله گوشتی بسیار موءثر است، زیرا جوجه با کیفیت بالا فعال تر، دارای عملکرد بهتر، درصد تلفات و حذفی کمتر، نسبت به تغییرات محیطی مقاوم تر و نسبت به واکسیناسیون و استرس ها حساسیت کمتری خواهد داشت.

جوجه یک روزه با کیفیت بالا باید دارای خصوصیات زیر باشد:

 1. جوجه ها دارای وزن مناسب بوده و از نظر پراکندگی وزنی یکنواخت باشند. وزن جوجه یک روزه بستگی به وزن تخم مرغی دارد که از آن تفریخ شده است. معمولاً وزن جوجه دو سوم وزن تخم مرغ است. وزن استاندارد تخم مرغ برای جوجه کشی در نژادهای گوشتی ۶۵- ۵۵ گرم است، که وزن جوجه های حاصله بین ۳۶ تا ۴۳ گرم می باشد.
 1. جوجه ها از نظر بیماری های باکتریایی از قبیل: بیماری سالمونلایی (پولوروم ، تیفی موریوم  و انتریدیتیس )، بیماری های مایکوپلاسمایی ( مایکوپلاسما گالی سپتیکوم  عامل بیماری مزمن تنفسی و مایکوپلاسما سینوویه  عامل بیماری ورم مفصل) و عوامل ایجاد کننده عفونت کیسه زرده  سالم باشد.
 1. از نظر بیماری های قابل انتقال از طریق ماشین جوجه کشی سالم باشند. مهمترین آنها عبارتند از: میکروب های کلی فرم که سبب عفونت زرده و ورم ناف می شوند و آسپرژیلوس که سبب ناراحتی ریه در هفته های اول و مرگ و میر جوجه ها می گردد.
 1. کمبودهای غذایی نداشته باشند. کمبود ویتامین و مواد معدنی و به خصوص ویتامین های گروه B در گله های مادر سبب به وجود آمدن جوجه های ناسالم می گردد.
 1. دارای ایمنی مادری مناسب باشند. معمولاً در هفته اول دستگاه ایمنی و یا پادتن جوجه ها کامل نشده است، از این رو باید در آن ها ایمنی مادری کافی وجود داشته باشد.

 

 1. جوجه ها در حد امکان هم سن بوده و از یک گله مادر تهیه گردند. اگر جوجه ها یک سن و از یک گله مادر نباشد، انجام برنامه های واکسیناسیون تغذیه، مدیریت، امنیت زیستی و غیره با مشکل مواجه خواهد شد.

تعیین کیفیت جوجه یک روزه

در هنگام ورود جوجه ها با نمونه برداری تصادفی تعدادی از آنها وضعیت جوجه ها بررسی می گردد. مواردی که جهت بررسی کیفیت جوجه ها باید مد نظر قرار گیرد شامل:

 • کالبد شکافی و انجام معاینات درمانگاهی به منظور بررسی دهیدراسیون، التهاب چشم و کیسه های هوایی، ناهنجاری های فیزیولوژیکی و وضعیت بدن.
 • ۲- انجام آزمایشات باکتریولوژی جهت بررسی وضعیت آلودگی گله به اشرشیاکلی، سالمونلا، استافیلوکوکوس و آزمایش های قارچی.
 • انجام آزمایش های سرمی برای بررسی وضعیت آلودگی مایکوپلاسمایی.

 

به این لینک مراجعه فرمایید : http://karnotech.co/economic-disease/

وجود علائم زیر بیانگر نامناسب بودن کیفیت جوجه های تحویلی می باشد:

 • جوجه هایی که از یک گله مادر تولید شده و در مرغداری های مختلف و تحت شرایط متفاوت مدیریتی در هفت روز اول تلفات زیاد و غیر عادی داشته باشند ( تلفات غیرعادی در تنها یک مرغداری نمی تواند ملاک تعیین کیفیت جوجه قرار گیرد ).
 • وجود تعداد زیادی جوجه با علائم بسته نشدن کامل ناف و تورم آن.
 • وجود تعداد زیادی جوجه ضعیف، وازده و جوجه هایی که قادر به خوردن دان و آب نیست.
 • وجود تعداد زیادی جوجه در گله با علائم تنفسی
 • وجود تورم در مفاصل تعداد زیادی از جوجه ها.
 • وجود چسبندگی مقعد در تعداد زیادی از جوجه ها.
 • وجود تعداد زیادی جوجه رشد نکرده در روزهای اول پرورش گله.

 

دیدگاه ها بسته شده است

سایر مقالات