آتش سوزی در مرغداری ها

آتش سوزی در مرغداری

آتش سوزی در مرغداری ها

آتش سوزی در مرغداری ها باعث زیان های اقتصادی هنگفتی میشود به همین خاطر باید عوامل خط رزایی که در سالن ها و اطراف آن وجود دارند مثل مواد قابل اشتعال در مرغداری ها مد نظر قرار گیرند. در صورت بروز آتش سوزی در مرغداری ها به دلیل در جریان بودن هوا و وجود مواد قابل اشتعال نظیر: پوشال، آبخوری و دانخوری پلاستیکی، آتش به سرعت گسترش میابد.

معمولا مهمترین عوامل آتش سوزی در مرغداری ها بروز اتصالات برقی میباشد که در اثر رها شدن سیم ها و یا نادیده گرفتن توصیه های ایمنی برق اتفاق می افتد.

 

توصیه های مهم برای پیشگیری از آتش سوزی در مرغداری ها

۱) طبق توصیه های ایمنی اداره برق منطقه ای سیستم های برقی را کنترل نمائید. اجزای داخل سالن حتی الامکان از جنس غیر قابل اشتعال باشد. سیتم اعلام حریق در سالن ها نصب شود و برنامه ای برای  بازرسی و کنترل آنها تهیه شود.

۲) سیستم های حریق را ارتقا دهید و برای کنترل کردنشان برنامه های زمانی خاصی را تدوین کنید . همه کارکنان آموزش لازم را دیده باشند و تمرینات لازم را انجام دهند و حتی الامکان از وسایل هشداردهنده مثل زنگ اعلام خطر و یا سوت در زمان بروز خطر استفاده کنند. از مسئول اداره آتش نشانی محل دعوت به عمل آید که از مجموعه بازدید کند و نظر کارشناسی خود را در مورد عوامل خطرزا و یا موقعیت نصب وسایل آتش نشانی اعلام نماید.

۳) تمام سیم کشی ها الکترو موتور ها و لوله کشی ها مورد بازرسی قرار گیرد و قسمت هایی از سیم ها که لخت شده اند و یا لوله های شکسته و الکترو موتورهایی که به طور نامناسب به سیم ارت وصل شده اند مورد برسی قرار گرفته و در اسرع وقت تعمیر شوند. کلید های برق از نوع روکش دار باشند که رطوبت در آنها نفوذ نکند.

۴) سیستم گازرسانی و سوخت رسانی کنترل شود که دچار نشتی یا چکه کردن نباشد. از صحیح کار کردن هیتر ها اطمینان حاصل شود. بعد از هر دوره جوجه ریزی هیترها مورد سرویس قرارگیرند. در زمانی که مشعل روشن است اقدام به تمیز کردن آن نکنید. در قسمتی از سالن لوله ی آب آتش نشانی تعبیه گردد.

۵) در صورتی که در سالن از مادر مصنوعی استفاده میشود حتما زنجیر های نگهدارنده آن نصب شود و هر چند وقت یکبار مورد بازرسی قرار گیرند و در صورت نیاز به تعویض توجه شود که در جای خود محکم قرار گرفته باشند . شلنگ اتصال مادر مصنوعی به کپسول گاز نیز به دقت مورد بازرسی قرار گیرد و بست ها کاملا محکم شوند و طوری سرجای خود  تنظیم شوند که در کنار حرارت مستقیم قرار نگیرند.

۶) در زمان پر کردن منابع سوخت (گازوئیل) بسیار دقت شود. در زمان تخلیه سوخت حتی الامکان هیتر ها خاموش باشند . لوله های نزدیک به مشعل که سوخت رسان هستند حتما از جنس روکش سیمی باشند و طوری مهار گردند که به منبع تولید حرارت نزدیک نباشند اطراف منابع سوخت و سالن ها باید عاری از مواد قابل اشتعال باشد. به هیچ عنوان منابع سوخت در داخل سالن قرار نگیرند و از سالن فاصله داشته باشد.

۷) نصب تابلوی استعمال دخانیات ممنوع برای مناطقی که در معرض خطر هستند.

۸) وسایل و مواد قابل اشتعال در یک محفظه فلزی قرار دهید و دور از سالن ها نگهداری شود . این عمل احتمال بروز آتش سوزی را کاهش میدهد.

۹) یک تقویم زمانی برای کنترل وسایل اطفاء حریق تنظیم نمایید.

۱۰) رعایت اصول مهندسی در طراحی و ساخت سازه ی مرغداری

نکات ایمنی در مورد آتش سوزی در مرغداری ها

  • شیرآب و لوله های آتش نشانی سالی یکبار مورد بازرسی قرار گیرد.
  • درهای خروج اضطراری هر سه ماه یکبار برسی شوند.
  • تمام شیرهای آب هفته ای یکبار بازرسی شود و از وجود فشار کافی اطمینان حاصل شود.
  • از کپسول های آتش نشانی مناسب استفاده شود و هر سال مورد بازرسی قرار گرفته و برچسب مخصوص از طرف شرکت فروشنده بر روی آن زده شود.

 

در صورت بروز آتش سوزی در مرغداری اقدامات زیر را انجام دهید:

  • ابتدا تمام کارکنان را از سالن خارج نمایید.
  • زنگ اعلام خطر را روشن کنید و دیگران را آگاه کنید و سریعا قسمت آتش نشانی را مطلع نمایید.
  • اگر میتوانید آتش را مهار کنید اقدام نمایید و در غیر اینصورت تا آمدن گروه آتش نشانی صبر کنید.

دیدگاه ها بسته شده است