بررسی تاثیر قرار دادن کاغذ زیر آبخوری مرغ

آبخوری نیپل ( آبخوری مرغ )

بررسی تاثیر قرار دادن کاغذ زیر آبخوری مرغ

آبخوری مرغ ( آبخوری نیپل ) جز اصلی ترین و مهم ترین تجهیزات مرغداری ها بوده زیرا دادن آب و خوراک به جوجه ها به محض ورود آنها به فارم کلید اصلی برای به حداکثر رساندن عملکرد کلی گله شناخته شده.

اگر شرایط محیطی ایده آل و مقدار زیادی خوراک و آب فراهم شود ، وزن جوجه ها باید در حدود ۴۸ ساعت اول ، تقریباً ۵۰٪ افزایش یابد.

هر چه جوجه گوشتی زود تر در معرض آب و خوراک قرار بگیرد، دستگاه ایمنی و روده ها زودتر بالغ شده و رشد سریعتر خواهد بود و احتمال ابتلا به بیماری کمتر میشود.

مطالعات نشان داده اند که در طی این ساعت های سازنده ، مشکلات کوچک می توانند تأثیر طولانی مدت داشته باشند. به عنوان مثال ، یک مطالعه نشان داد که قرار گرفتن جوجه های یک روزه در مقابل دمای ۱۳ درجه سانتی گراد به مدت ۴۵ دقیقه منجر به کاهش ۱۰ درصدی وزن ۳۵ روزه شد.

قرار دادن کاغذ در زیر آبخوری نیپل یک روش نسبتاً متداول برای تشویق جوجه ها (به محض قرار گرفتن آنها در سالن) برای شروع به نوشیدن است. مرغداران چنین تصوری داشتند که صدای ایجاد شده توسط پیاده روی جوجه گوشتی روی کاغذ و همچنین جدید بودن کاغذ باعث ایجاد تمایل جوجه ها برای حرکت به سمت بشقاب های دانخوری و آبخوری مرغ می شود.

 

نکاتی پیرامون نصب آبخوری ها و دانخوری ها ( در مرغداری سنتی )

مطالعه و بررسی بر روی ۷ فارم به صورت زیر بود:

  1. اندکی پس از قرار دادن جوجه ها در مزرعه اول ، داده های مربوط به مصرف آب حاکی از آن است که جوجه ها در فارمی  که کاغذ در زیر خطوط آبخوری مرغ قرار داشت در مقابل سالن بدون کاغذ ، آب بیشتری می نوشند. در حقیقت ، جوجه ها در مدت زمان ۱۵ دقیقه پس از قرار گرفتن در سالن، حدود ۳۰-۵۰٪ بیشتر آب می نوشند اما پس از گذشت دو ساعت ، میزان مصرف آب بین این دو خانه نسبتاً مشابه بود.(شکل ۱)

آبخوری نیپل ( آبخوری مرغ )

 

  1. در مزرعه دوم بر خلاف مزرعه اول ، قرار دادن کاغذ در زیر آبخوری مرغ تاثیری در استفاده از آب جوجه ها نداشت.
  2. در مزارع مورد مطالعه ، چهار مورد از هفت مزرعه تأثیر افزایش فعالیت نوشیدن را مشاهده کردند. در این چهار مزرعه ، جوجه تقریباً دو تا چهار ساعت پس از قرارگیری در سالن حدود ۳۰ درصد آب بیشتری می نوشد. اما ، تا پایان روز ، تنها دو مورد از این چهار مزرعه منجر به افزایش ناچیزی در کل مصرف روزانه آب برای سالن های دارای کاغذ در زیر آبخوری مرغ بودند. در ۷ روز اول تنها یکی از این دو خانه با کاغذ زیر آبخوری مرغ افزایش اندکی در مصرف آب نشان می دهد. (شکل ۲).

مدیریت سیستم آبخوری  نیپل

 

آبخوری نیپل ( آبخوری مرغ )

 

  • هفته اول میزان مصرف آب در مقایسه بین تیمارها (کاغذ در مقابل هیچ کاغذ) بین تیمارها بسیار متفاوت بود. با بررسی فارم ها مشاهده شد که این اختلاف بیشتر به دلیل اختلاف شیوه های مدیریتی بود تا قرار گرفتن کاغذ در زیر آبخوری ها.

 

  • به نظر می رسد که شیوه های مدیریت صحیح به طور کلی، پنج برابر بیشتر بر مصرف آب و میزان خوراک مصرفی نسبت به قرار دادن کاغذ در زیر خطوط آبخوری مرغ تاثیر میگذارد .

خواص تصویه آب در مرغداری ها

نتیجه:

قرار دادن کاغذ در زیر آبخوری مرغ فقط تأثیر کوتاه مدت بر فعالیت نوشیدنی دارد و هیچگونه بهبود قابل توجهی در عملکرد هفته اول وجود نداشت. آنچه در این مطالعه مشخص شد این است که اگرچه قرار دادن کاغذ در زیر آبخوری نیپل ممکن است گاهی منجر به افزایش مصرف آب برای چند ساعت بعد از قرار دادن جوجه ها شود اما به نظر نمی رسد تأثیر طولانی مدت بر عملکرد جوجه داشته باشد.

منبع:

Does Placing Paper Under Drinker Lines Improve Chick Performance

دیدگاه ها بسته شده است