آزمایش هواکش های کارنوتک توسط سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی

تست هواکش صنعتی هواکش های صنعتی

 آزمایش عملکرد هواکش های صنعتی کارنوتک توسط سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

 آزمایشگاه سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران در راستای صحت عملکرد هواکش های صنعتی اقدام به آزمایشهای تخصصی در این راستا میکند. در همین راستا، بررسی استانداردهای هواکش‌های صنعتی با هوادهی بیش از ۳۵۰۰ متر مکعب در ساعت مطابق استاندارد ۸۳۶۴-۱ (استاندارد عملکردی)انجام میگیرد. در این روش نتایج حاصل از عملکرد هواکش صنعتی با اطلاعات اعلام شده از سوی سازنده که در برچسب دستگاه درج شده است مقایسه میگردد. در صورتیکه اختلاف نتایج مطابق ویژگیهای استاندارد نباشد، نمونه ارسالی مورد تایید قرار نمیگیرد. بدیهی است نمونه مجددا با برچسب اطلاعاتی جدید مورد آزمون قرار گرفته و پس از احراز شرایط فوق الذکر مورد تایید قرار میگیرد.
مفتخریم به شما همراهان عزیز از همین درگاه اعلام نماییم که پس از آزمون و تست عملکردی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران از هواکش‌های صنعتی این مجموعه، عملکرد آنها طبق ادعای شرکت تایید شد.

هواکش صنعتی

هواکش صنعتی

شرکت کارنوتک پیشرو در صنعت طیور و همراه با خانواده بزرگ مرغداران کشور

سایر اخبار و مقالات

دیدگاه ها بسته شده است