تنظیم ارتفاع آبخوری مرغ ( آبخوری نیپل )

تنظیم ارتفاع آبخوری مرغ ( آبخوری نیپل )

تنظیم ارتفاع آبخوری مرغ ( آبخوری نیپل )

قبل از شروع این موضوع که چرا تنظیم ارتفاع آبخوری مرغ ( آبخوری نیپل ) مهم است توجه شما را به چند نکته جلب می کنیم.

 • مرغ ها به ازای هر ۴۵۰ گرم خوراک ۷۹۰ میلی لیتر آب مصرف میکنند.
 • حداکثر مقدار مصرفی آب با سن تغییر میکند، برای تعیین این نرخ از فرمول زیر استفاده کنید:

(سن پرنده به هفته*۷)+۲۰= نرخ جریان

 • مرغ ها توانایی بلع ندارند و شکاف موجود در کام آنها مانع این عمل میگردند. بنابراین برای فرستادن آب به گلو سر خود را به عقب کج میکنند.
پس چرا تنظیم ارتفاع آبخوری ها اهمیت دارد؟ چون هدر رفت آب هدر  رفت پول است

اگر خط آبخوری مرغ ( آبخوری نیپل ) پایین باشد بیشتر آب به بستر نفوذ کرده و در نتیجه باعث افزایش مصرف سوخت و انرژی برای سیستم تهویه میشود و یا باعث مشکلات بهداشتی خواهد شد.

و اگر خط آبخوری بالا باشد: مرغ به اندازه کافی آب مصرف نمیکند و در نتیجه افزایش وزن و رشد مطلوبی نخواهد داشت.

 • حدود یک سوم آب مصرفی که به داخل سالن پمپ میشود برای رشد مرغ استفاده شده و الباقی آن یا به داخل بستر نفوذ کرده و یا توسط سیستم تهویه خارج میشود.
 • ما نمیتوانیم آب کمتری در دسترس مرغ قرار دهیم بلکه باید آنرا به طور متفاوتی مدیریت کنیم.
این کار به دو بخش تقسیم میشود:
 1. توجه داشته باشید که نیپل ها نشتی نداشته باشند. خطوط باید حداقل هفته ای یکبار تمیز و شستشو داده شود. نیپل ها بسته به کیفیت آب ۵ الی۱۰ سال عمر میکنند. وقتی که تمیز کردن نیپل ها مشکل را برطرف نمیکند، آنها را تعویض کنید.
 2. ارتفاع خطوط روزانه بررسی و تنظیم شود. جوجه های گوشتی امروزه رشد فوق العاده ای دارند.

ساده ترین راه برای تعیین اینکه آیا ارتفاع خطوط مناسب است یا خیر تماشای پرنده است.

اگر مرغ گوشتی برای نوشیدن مجبور به نشستن باشد ارتفاع آبخوری مرغ ( آبخوری نیپل ) کم و اگر گردن خود را صاف میکند و روی انگشتان خود بایستد خط آبخوری بالا است.

در اینجا چند دستورالعمل برای کمک به شما در ایجاد تنظیم ارتفاع آبخوری مرغ ( آبخوری نیپل ) آورده شده است:

 • جوجه یک روزه:

خطوط باید بالاتر از سطح چشم باشد. به یاد داشته باشید سالن به اندازه کافی روشن باشد که جوجه به سمت نیپل ها جذب شوند و در نتیجه طریقه استفاده از آنها را یاد بگیرند.

 • ۲-۳ روزگی:

خط را تا زمانی که با نوک جوجه زاویه ۳۰ الی ۴۵ درجه بسازد بالا ببرید.

 • ۴-۱۰ روزگی:

خطوط را برای زاویه ۶۰ درجه با نوک جوجه تنظیم کنید.

 • ۱۰الی کشتار:

خطوط را مرتبا بررسی کنید تا بین نوک جوجه و خط زاویه ۷۰-۸۰ درجه قرار بگیرد.

تنظیم ارتفاع آبخوری مرغ ( آبخوری نیپل )

لینک های مهم:

آبخوری‌نیپل کارنو

بررسی تاثیر قرار دادن کاغذ در زیر آبخوری ها

خواص تصفیه آب در مرغداری

مدیریت سیستم آبخوری‌نیپل

نکاتی پیرامون نصب آبخوری ها و دانخوری ها (در مرغداری سنتی)

 

 

دیدگاه ها بسته شده است

500 views