بهترین زمان واکسیناسیون جوجه

بهترین زمان واکسیناسیون جوجه

بهترین زمان واکسیناسیون جوجه در برابر بیماری های مختلف

🐥بیماری مارک: با توجه به بیماری در یک روزه تا ۳ هفته سن داشتند.پویان رشد

🐥بیماری های عفونی بورس (بیماری گامبورو): با توجه به بیماری ۱۰-۲۸ روزگی داده شود.

🐥برونشیت عفونی: با توجه به بیماری در سن ۱۶ – ۲۰ هفته داه شود.

🐥زمان تزریق واکسن نیوکاسل : با توجه به بیماری در ۱۶ – ۲۰ هفته سن داشتنه باشند.

🐥سالمونلوز: با توجه به بیماری در ۱ روزگی تا ۱۶ هفته سن داشته باشند.

🐥کوکسیدیوز: با توجه به بیماری در ۱ روزگی تا ۹ روز است.پویان رشد

🐥لارنگوتراکئیت عفونی: از ۴ هفته سن تا بلوغ ( این نوع واکسن بیشتر در مرغ تخمگذار و مادر تزریق می شود).

🐣اکثر تولید کنندگان واکسن توصیه می کنند بهترین زمان واکسیناسیون جوجه در مرغ های تخمگذار (مادر) و پرندگان بالغ حداقل ۲ هفته قبل از شروع به تخمگذاری داده شود این تضمین می کند که دریافت کننده خالص واکسن جوجه یک روزه می باشد و به مرغان مادر استرسی وارد نمی شود.

مطالب مرتبط:

بیماریهای شایع طیور

بیماری جوجه گوشتی در خاورمیانه و تاثیر آن در کاهش سود دهی

دیدگاه ها بسته شده است

134 views