بهترین زمان واکسیناسیون جوجه

بهترین زمان واکسیناسیون جوجه

بهترین زمان واکسیناسیون‌جوجه در برابر بیماری‌های مختلف

شرکت کارنوتک در این مطلب کوشیده است تا با ارایه بهترین زمان واکسیناسیون جوجه های گوشتی به شما برای تنظیم برنامه ی واکسیناسیون مناسب کمک کند

🐥بیماری مارک: با توجه به بیماری در یک روزه تا ۳ هفته سن داشتند.پویان رشد

🐥بیماری های عفونی بورس (بیماری گامبورو): با توجه به بیماری ۱۰-۲۸ روزگی داده شود.

🐥برونشیت عفونی: با توجه به بیماری در سن ۱۶ – ۲۰ هفته داه شود.

🐥زمان تزریق واکسن نیوکاسل : با توجه به بیماری در ۱۶ – ۲۰ هفته سن داشتنه باشند.

🐥سالمونلوز: با توجه به بیماری در ۱ روزگی تا ۱۶ هفته سن داشته باشند.

🐥کوکسیدیوز: با توجه به بیماری در ۱ روزگی تا ۹ روز است.پویان رشد

🐥لارنگوتراکئیت عفونی: از ۴ هفته سن تا بلوغ ( این نوع واکسن بیشتر در مرغ تخمگذار و مادر تزریق می شود).

🐣اکثر تولید کنندگان واکسن توصیه می کنند بهترین زمان واکسیناسیون جوجه در مرغ های تخمگذار (مادر) و پرندگان بالغ حداقل ۲ هفته قبل از شروع به تخمگذاری داده شود این تضمین می کند که دریافت کننده خالص واکسن جوجه یک روزه می باشد و به مرغان مادر استرسی وارد نمی شود.

مطالب مرتبط:

بیماریهای شایع طیور

بیماری جوجه گوشتی در خاورمیانه و تاثیر آن در کاهش سود دهی

دیدگاه ها بسته شده است

846 views