فشار استاتیک و سرعت هوای ورودی از اینلت ها

اینلت کارنوتک-تهویه مرغداری

فشار استاتیک و سرعت هوای ورودی از اینلت ها در زمستان

یکی از متداول ترین سوالاتی که مرغداران در مورد تهویه سالن های مرغداری در هوای سرد دارند این است که: فشار استاتیک بهینه چه عددی است؟

در یک پاسخ کوتاه باید بگوییم چیزی حدود۷ الی ۱۵ پاسکال.

دامنه محاسبه فشار استاتیک بسیار گستره است چون هیچ فشار استاتیک صحیح و منفردی وجود ندارد که بتوان آنرا برای سیستم تهویه تمامی سالن ها به کار برد.

اهمیت تهویه صحیح در مرغداری ها

دریچه اینلت کارنو

فشار استاتیک بهینه به عوامل مختلفی بستگی دارد از جمله:

  1. طراحی اینلت ها،
  2. محل قرار گرفتن اینلت ها،
  3. اندازه باز بودن آنها،
  4. اختلاف دمای داخل و خارج
  5. عرض سالن
  • اندازه گیری فشار استاتیک در سالن هایی که از اینلت استفاده میکند درواقع یک روش غیر مستقیم برای محاسبه ی سرعت هوای ورودی می باشد.

هر چه فشار استاتیک بیشتر باشد، سرعت هوای ورودی از اینلت ها نیز بیشتر خواهد بود. بالعکس مورد بالا هر چه فشار استاتیک کمتر باشد، سرعت هوای ورودی نیز کندتر خواهد بود.

فشار استاتیک و سرعت هوای ورودی از اینلت ها

به طور مثال در فشار ۱۳/۳ پاسکال سرعت هوای ورودی ۶/۰۴ و در فشار ۵/۳ پاسکال سرعت هوای ورودی از اینلت ها ۴/۰۶ متر بر ثانیه خواهد بود

محاسبه ی زاویه دریچه های تهویه تونلی ( اینلت‌ها) در تابستان

محاسبه ی تهویه مرغداری

  • اما چرا سرعت هوای ورودی از اینلت ها مهم است؟

دلیل اینکه ما به سرعت بالا نیاز داریم این است که در این صورت میتوانیم جهت هوای ورودی را کنترل کنیم. هوای سرد سنگین بوده و به محض ورود به سالن گرم به سمت پایین حرکت میکند.

اگر هوا با سرعت مناسبی وارد شود میتوان آنرا به سمت سقف سالن ( جایی که هوای گرم جمع شده ) هدایت کرد. هدف استفاده از سیستم تهویه حداقلی در زمستان این است که هوای تازه ورودی از اینلت ها  در امتداد سقف حرکت کرده تا به مرکز سالن رسیده و سپس به سمت پایین حرکت کند.

فشار استاتیک و سرعت هوای ورودی از اینلت ها

درواقع ما میخواهیم مسیر طی شده توسط هوای سرد را افزایش دهیم تا با هوای گرم جمع شده در سقف ( توسط سیستم گرمایشی و پرنده ) در سقف ادقام شود.

فشار استاتیک و سرعت هوای ورودی از اینلت ها

  • سرعت هوای مناسب برای ایجاد گردش هوا ( خروج رطوبت از بستر)نیز ضروری بوده.

اختلاف دمای داخل و خارج سالن

به طور کلی هر چه اختلاف دمای داخل و خارج سالن بیشتر باشد سرعت بیشتری برای به حرکت دادن هوای ورودی از اینلت ها در امتداد سقف نیاز است.

به طور مثال اگر اختلاف دما ۱۰ درجه سانتی گراد باشد(هوای داخل ۲۶ و خارج ۱۶ درجه)، سرعت هوای ۴/۰۶ متر بر ثانیه میتواند کافی باشد.

اما وقتی این اختلاف دما به ۳۰ درجه برسد(داخل سالن ۳۲ درجه و خارج ۲ درجه) سرعت هوای مناسب چیزی حدود ۷/۱۱خواهد بود.

هر چه هوا سردتر باشد تمایل بیشتری برای حرکت به سمت پایین داشته و برای مرغدار ادقام کردن آن با هوای گرم جمع شده در سقف اهمیت بیشتری دارد.

پنجره اینلت و نحو عملکرد آن در تهویه زمستانی مرغداری ها

اصول تهویه زمستانی در مرغداری ها

جهت ورودی هوا از اینلت ها و اندازه ورودی اینلت ها

این نکته را به خاطر داشته باشید که فشار استاتیک تنها عامل ایجاد کننده الگوی مناسب گردش هوا نبوده.

جهت ورودی هوا نیز به همین اندازه مهم است، در ایدا آل ترین حالت هوای ورودی از اینلت ها باید به موازات سقف حرکت کند.

فشار استاتیک و سرعت هوای ورودی از اینلت ها

مشکل بسیاری از ورودی های اینلت این است که هنگام باز شدن مقدار کمی هوا به موازات دیواره جانبی وارد میشود ( نه سقف).

در نتیجه هوای ورودی باید ۹۰ درجه بچرخد تا بتواند در امتداد سقف حرکت کند که اینکار باعث کاهش سرعت هوای ورودی از اینلت ها خواهد شد.

فشار استاتیک و سرعت هوای ورودی از اینلت ها

با افزایش مقدار باز بودن اینلت ها میتوان عملکرد آنها را تا حدودی بهبود بخشید.

این امر به این دلیل اتفاق می افتد که با باز کردن بیشتر اینلت‌ها جهت ورودی هوا به سمت سقف تا حدودی تعدیل میگردد.

فشار استاتیک و سرعت هوای ورودی از اینلت ها

در اینجا با یک چالش نهفته مواجه میشویم:

در فصل سرد نمیتوان خیلی ورودی اینلت‌ها را باز کرد چون تعداد کمی از هواکش ها و فقط برای کنترل کیفیت هوا و دمای سالن فعال هستند.

پس در صورت افزایش زاویه اینلت‌ها فشار استاتیک کاهش میابد.

و در صورت کاهش زاویه حرکت هوای ورودی  به سمت سقف کاهش میابد.

یک راهکار برای حل این مشکل این است که تعداد اینلت‌های ورودی هوا را کم کرده و زاویه اینلت های باقی مانده را افزایش دهیم .

به طور مثال نیمی از اینلت‌ها را به طور کامل بسته و نیم دیگر را دوبرابر حالت قبل باز کنیم.

در این صورت فشار استاتیک تغییری نکرده و جهت ورودی هوا نیز تعدیل میابد.

عرض سالن

عرض سالن نیز میتواند یک عامل تعیین کننده برای فشار استاتیک بهینه باشد.

هر چه سالن عریض تر باشد بدین معناست که هوای ورودی باید مسیر طولانی تری طی نموده و در نتیجه به فشار استاتیک و سرعت بیشتری نیاز خواهد بود.

 اگر این مطلب مفید بود، لطفا با سایر دوستنتان به اشتراک بگذارید.

پربازدیدترین مقالات

دیدگاه ها بسته شده است