بررسی صدای مرغ گوشتی

بررسی صدای مرغ گوشتی

بررسی صدای مرغ گوشتی

بررسی صدای مرغ گوشتی موضوع مطالعه ای بود که در دانشگاه بریستون آمریکا بر روی طیور گوشتی انجام گرفت. این محققین معتقدند که صدای مرغ های گوشتی که از فارم های پرورشی ضبط می شود می تواند تعیین کنندۀ میزان رفاه و سلامت طیور باشد.

پرورش صحیح طیور به معنای توسعۀ روش های مدیریتی با هدف نظارت و کنترل خودکار سلامت و رفاه حیوان ، تاثیرات محیطی ، و تولید و بازدهی است. بحث رفاه حیوانات چندیست موضوع مورد علاقه محققین در سراسر دنیا محسوب میشود. امروزه تاثیر رفاه و آسایش مطلوب حیوانات و تاثیر آن بر پارامترهای تولیدی بر کسی پوشیده نیست. از این روی مطالعه حاضر به بررسی صدای مرغ گوشتی میپردازد و این نکته را به عنوان یک شاخصه موثر برای یافتن سطح رفاه طیور در نظر میگیرند.

رفتارشناسی مرغها

تحلیل صدای طیور و تصمیماتی که بر اساس اطلاعات حاصل از آن اتخاذ خواهد شد می تواند با تشخیص یا پیشگیری بیماری تاثیرات مثبتی بر روی سلامت و رفاه حیوان در طول حیاتش در فارم بگذارد. بدنبال آن بوسیله صدای مرغ ها شما میتوانید از وجود عارضا های احتمالی در آنها آگاه شوید. البته دانش حداقلی در خصوص بیماری های طیور نیز میتواند به تشخیص به هنگام بیماری ها نیز بسیار موثر باشد. در این زمینه مطلب آشنایی با شایع ترین بیماری های طیور به شما پیشنهاد می شود.

جدیدترین تحقیقی که در این زمینه صورت گرفته “تحلیل صوتی و تأثیر آن بر روی وزن جوجه های گوشتی” بوده که در سال ۲۰۱۷ میلادی در مجلۀ Poultry Science به چاپ رسید و در این تحقیق وزن و صدای جوجه ها در طی ۵ دورۀ پرورشی ثبت و ضبط گردید. در هر دورۀ پرورش، از اوج فرکانس صدای جوجه ها برای تخمین وزن آنها استفاده می شد و سپس با وزن قابل مشاهدۀ آنها مقایسه می شد. در تمام طول دوران پرورش، هیچ گونه تفاوت چشمگیری بین وزن تخمینی و وزن مشاهده شده دیده نشد.

به هرحال مرغدار موفق مرغداری است که بتواند ارتباطی همه جانبه با طیور خود برقرار کند. از روی صدای آنها، از روی نحوه راه رفتن آنها و سایر مسایل اینچنینی بتواند خال طیور خود را درک کند. این موارد با افزایش تجربه مرغداران در این کار معمولا محیا میشود. از ای روی مطلب ۸ نکته ی مهمی که هر مرغدار موفق باید آن را بداند پیشنهاد می شود.

با تشکر از همراهی شما مخاطبین شرکت کارنوتک از شما دعوت میکنیم چنانچه تجربیاتی در زمینه مواردی که به آن پرداختیم داید آن را در قسمت نظرات با ما در میان بگذارید.

پربازدیدترین مقالات

دیدگاه ها بسته شده است