آرشیو

پروژه مرغداری شیروان - 01

تجهیز سالن پرورش مرغ گوشتی در استان خراسان شمالی

تکمیل تجهیزات مرغداری استان خراسان شمالی نوع پرورش : مرغ گوشتیابعاد سالن: سالن به ابعاد ۱۶*۷۰ظرفیت هر سالن: تعداد ۱۶۸۰۰ سر جوجه محل اجرای سالن : استان خراسان شمالیتاریخ احداث یا تجهیز : اسفند ماه ۱۴۰۲

بیشتر ...
پروژه مرغداری سیستان و بلوچستان - 01

تجهیز سالن پرورش مرغ گوشتی در استان سیستان و بلوچستان

تکمیل تجهیزات مرغداری استان یزد نوع پرورش : مرغ گوشتی ابعاد سالن: سالن به ابعاد ۱۵*۷۰ ظرفیت هر سالن: تعداد ۱۵۷۵۰ سر جوجه محل اجرای سالن : استان سیستان و بلوچستان تاریخ احداث یا تجهیز : اسفند ماه ۱۴۰۲

بیشتر ...
پروژه مرغداری در خواف - 01

تجهیز سالن پرورش مرغ گوشتی در استان خراسان رضوی

تکمیل تجهیزات مرغداری استان خراسان رضوی نوع پرورش : مرغ گوشتی ابعاد سالن: سالن به ابعاد ۱۵*۷۰ ظرفیت هر سالن: تعداد ۱۵.۷۵۰ سر جوجه تعداد دانخوری : ۴ خط تعداد آبخوری : ۵ خط تاریخ احداث یا تجهیز : اسفند ماه ۱۴۰۲

بیشتر ...
تجهیزات مرغداری در رشت لوازم مرغداری در رشت - 00

تجهیز سالن پرورش مرغ گوشتی در استان گیلان

تکمیل تجهیزات مرغداری استان گیلان نوع پرورش : مرغ گوشتی ابعاد سالن: سالن به ابعاد ۱۶*۶۴ ظرفیت هر سالن: تعداد ۱۵۰۰۰ سر جوجه نوع ساختمان : دو طبقه تاریخ احداث یا تجهیز : دی ماه ۱۴۰۲ تصویر قبلی تصویر بعدی

بیشتر ...
تجهیز و راه اندازی مرغداری گوشتی در تربت - پروژه مرغ گوشتی - دانخوری کوناوی - بشقاب کناوی - دانخوری بشقابی قابل استفاده از یک روزگی - 01

تجهیز سالن پرورش مرغ گوشتی در خراسان

تکمیل تجهیزات مرغداری استان خراسان نوع پرورش : مرغ گوشتی ابعاد سالن: سالن به ابعاد ۱۷.۵*۶۱ ظرفیت هر سالن: تعداد ۱۶۰۰۰ سر جوجه محل اجرای سالن : استان خراسان تاریخ احداث یا تجهیز : دی ماه ۱۴۰۲ تصویر قبلی تصویر بعدی

بیشتر ...
تجهیز و راه اندازی مرغداری گوشتی گناباد - بشقاب کناوی - دانخوری کوناوی - تجهیزات مرغداری - لوازم مرغداری - دانخوری - آبخوری - ابخوری

تجهیز سالن پرورش مرغ گوشتی در خراسان رضوی

تکمیل تجهیزات مرغداری استان یزد نوع پرورش : مرغ گوشتی ابعاد سالن: سالن به ابعاد ۱۴*۶۱ ظرفیت هر سالن: تعداد ۱۲.۸۱۰سر جوجه تعداد سالن ها : ۲ تاریخ احداث یا تجهیز : آذر ماه ۱۴۰۲ تعداد خط دانخوری: ۴ خط ۵۹ متری تعداد خط آبخوری: ۵ خط ۵۹ متری تصویر

بیشتر ...
پروژه مرغداری - مرغداری گوشتی - مرغدار - دانخوری - آبخوری - دانخوری مرغ - لوازم مرغداری - تجهیزات مرغداری - تجهیز سالن مرغداری

تجهیز سالن پرورش مرغ گوشتی در خراسان رضوی

تکمیل تجهیزات مرغداری استان خراسان رضوی نوع پرورش : مرغ گوشتی ابعاد سالن: سالن به ابعاد ۱۲*۴۰ و ۱۲* ۳۵ ظرفیت هر سالن: تعداد ۱۸۰۰۰ سر جوجه تعداد خطوط دانخوری : ۳ تعداد خطوط آبخوری : ۴ تصویر قبلی تصویر بعدی

بیشتر ...