آرشیو

پروژه مرغداری - مرغداری گوشتی - مرغدار - دانخوری - آبخوری - دانخوری مرغ - لوازم مرغداری - تجهیزات مرغداری - تجهیز سالن مرغداری

تجهیز سالن پرورش مرغ گوشتی در خراسان رضوی

تکمیل تجهیزات مرغداری استان خراسان رضوی نوع پرورش : مرغ گوشتی ابعاد سالن: سالن به ابعاد 12*40 و 12* 35 ظرفیت هر سالن: تعداد 18000 سر جوجه تعداد خطوط دانخوری : 3 تعداد خطوط آبخوری : 4 تصویر قبلی تصویر بعدی

بیشتر ...
تجهیزات مرغداری کارنوتک - دانخوری بشقابی اتومات - بشقاب دانخوری - آبخوری نیپل - انتقال دان - 10

تجهیز پروژه مرغداری در ازبکستان

تکمیل تجهیزات مرغداری در ازبکستان نوع پرورش : مرغ گوشتیابعاد سالن: سالن به ابعاد 15*75ظرفیت هر سالن: تعداد 15.750 سر جوجه محل اجرای سالن : ازبکستانتاریخ احداث یا تجهیز : مهرماه 1401 قبلی بعدی

بیشتر ...
تجهیزات مرغداری کارنوتک - بشقاب دانخوری اتومات - آبخوری نیپل - اینلت 30 در 60 تجهیز سالن مرغداری - 20

تجهیز پروژه مرغداری گوشتی در فارس

تکمیل تجهیزات مرغداری استان فارس نوع پرورش : مرغ گوشتیابعاد سالن: سالن به ابعاد 15*70ظرفیت هر سالن: تعداد 15.750 سر جوجه محل اجرای سالن : استان فارستاریخ احداث یا تجهیز : مهر ماه 1401 قبلی بعدی

بیشتر ...