تجهیز سالن پرورش مرغ گوشتی در استان گیلان

تجهیزات مرغداری در رشت لوازم مرغداری در رشت - 00

تکمیل تجهیزات مرغداری استان گیلان

نوع پرورش : مرغ گوشتی
ابعاد سالن: سالن به ابعاد ۱۶*۶۴
ظرفیت هر سالن: تعداد ۱۵۰۰۰ سر جوجه

نوع ساختمان : دو طبقه
تاریخ احداث یا تجهیز : دی ماه ۱۴۰۲

سایر پروژه ها