تجهیز سالن پرورش مرغ گوشتی در ازبکستان

تجهیز و راه اندازی مرغداری در ازبکستان تجهیزات مرغداری - چیکن پلاس - دانخوری - آبخوری - لوازم مرغداری

تکمیل تجهیزات مرغداری در ازبکستان

نوع پرورش : مرغ گوشتی

تاریخ احداث یا تجهیز : بهمن ماه ۱۴۰۱

سایر پروژه ها