تجهیز سالن پرورش مرغ گوشتی در سیستان و بلوچستان

تجهیز مرغداری در سیستان و بلوچستان چابهار-min

تکمیل تجهیزات مرغداری استان سیستان و بلوچستان

نوع پرورش : مرغ گوشتی

محل اجرای سالن : استان سیستان و بلوچستان
تاریخ احداث یا تجهیز : دی ماه ۱۴۰۱

سایر پروژه ها